Friday, July 17, 2015

இல்லறம் சிறந்ததா? துறவறம் சிறந்ததா?

இல்லறம் சிறந்ததா? துறவறம் சிறந்ததா?
இல்லறம், துறவறம் ஆகிய இரண்டுமே அறம் ஆகும். இல்லறமாயினும், துறவறமாயினும் அறம் பிறழாமல் இருக்க வேண்டும். எப்போதும் இறைவனின் நினைவுடன் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும். இதுதான் முக்கியம்.

No comments:

Post a Comment