Sunday, April 5, 2015

மனிதனுக்குள் மந்திரி சபை

மனிதனுக்குள் மந்திரி சபை
images
பிரதம  மந்திரி  ………………………………………..  மூளை
மத்திய  உள்துறை  அமைச்சர்  …………..       இதயம்
மத்திய  நிதி  அமைச்சர்   …………………………..கல்லீரல்
பாதுகாப்பு    அமைச்சர்    …………………………….தோல்
போக்குவரத்து  அமைச்சர்  ………………………….கால்கள்
உணவுத்துறை   அமைச்சர் ………………………….வயிறு
சுகாதாரத்துறை   அமைச்சர்   ……………………….மூக்கு
கல்வித்துறை  அமைச்சர்    ……………………………தலை
தகவல்துறை    அமைச்சர்   …………………………..வாய்

No comments:

Post a Comment