Wednesday, April 1, 2015

சிவனுக்கு முடிக்காணிக்கை செலுத்தலாமா?

சிவனுக்கு முடிக்காணிக்கை செலுத்தலாமா?
செலுத்தலாம்.திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார், சதுரகிரி மகாலிங்க சுவாமி, திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் பாபநாசநாதர் கோயில் போன்ற ஒரு சில கோயில்களில் முடி காணிக்கை செலுத்தும் வழக்கம் இருக்கிறது.

No comments:

Post a Comment